Σε μία προσπάθεια να μάθει ποιες κληρονομιές είναι “ορφανές” προβαίνει το υπουργείο Οικονομικών προσφέροντας αμοιβή σε όποιον γνωρίζει κάτι. Με άλλα λόγια το υπουργείο αναζητεί πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers) για τις «χαμένες» κληρονομιές

Προς το σκοπό αυτό το υπουργείο Οικονομικών θα δίνει αμοιβή σε όσους γνωρίζουν και αποκαλύψουν στοιχεία και πληροφορίες στην εφορία για κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν κοινωφελείς περιουσίες ή κληρονομιές χωρίς κληρονόμους, τα οποία θα πρέπει να περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου. Η αμοιβή θα μπορεί να φθάνει έως και το 10% της ορφανής κληρονομιάς.

Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου προβλέπει πως κάθε πρόσωπο που γνωρίζει στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με περιουσίες του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών οφείλει να το δηλώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Η δήλωση αυτή θα πρέπει να περιέχει κατά το δυνατόν ακριβή στοιχεία και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια σχετικά με την καταδειχθείσα περιουσία. Όποιος δώσει πληροφορίες και στοιχεία θα κερδίσει το 10% της αξίας της περιουσίας μετά την εκκαθάρισή της. Δηλαδή το Δημόσιο θα αμείβει όσους γνωρίζουν και δώσουν στοιχεία για περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες κ.λπ. τα οποία θα έπρεπε να έχει «κληρονομήσει» το ίδιο αλλά είτε βρίσκονται στα χέρια τρίτων είτε παραμένουν στα αζήτητα.

Η χρηματική αμοιβή που θα λαμβάνουν οι whistleblowers θα καταβάλλεται μετά την εκκαθάριση και την περιέλευση της περιουσίας στο Δημόσιο εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Εάν έχει παρέλθει πενταετία από τον θάνατο του διαθέτη ή δωρητή ή του κληρονομούμενου από το Δημόσιο και η αρμόδια Aρχή δεν έλαβε γνώση της ύπαρξης της περιουσίας αυτής από άλλη πηγή.
  • Εάν είναι δυνατή αναψηλάφηση δίκης ή ανατροπή τελεσίδικης απόφασης ή συμβιβασμού και επιδικασθεί (με τελεσίδικη απόφαση ή βούλευμα) η περιουσία στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα ή σε ιδρύματα. Σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος της αμοιβής μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% επί της αξίας της περιουσίας (μετά την εκκαθάρισή της). Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της αξίας της εκκαθαρισθείσας περιουσίας γίνεται, εφόσον απαιτείται, με εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here